Jaunumi un raksti

 • 28/07/2016
  Kā operatīvi saņemt kvalificētu juridisko konsultāciju?
  Jebkura uzņēmuma vai organizācijas vadītājam periodiski ir nepieciešama kvalificēta juridiskā palīdzība. Protams, daudzas kompānijas pastāvīgi sadarbojas ar profesionāliem juristiem. Taču šāda sadarbība ne vienmēr ir mērķtiecīga. Diezgan bieži ir vajadzīga vienreizēja juridiskā konsultācija. Štata juristam alga ir jāaprēķina ik mēnesi. Tad kā lai ieekonomē līdzekļus un pie tam saņem savlaicīgu jurista konsultāciju?
  Lasīt vairāk
 • 12/07/2011
  Pareizs nodokļu aprēķins – nav vienkāršs uzdevums, bet nav neizpildāms!
  Nodokļu aprēķins ir neatņemama grāmatveža darba sastāvdaļa. Ar nodokli tiek aplikti gan paša uzņēmuma ienākumi, gan strādājošo darba alga. Niecīgākā kļūda aprēķinos var ieviest neprecizitātes kļūdas kompānijas peļņas aprēķinos vai arī darbinieku algu apmaksu apmēros par nostrādāto laiku. Tieši tādēļ grāmatvedim ir jāatbild ne tikai par pareizu dokumentu noformēšanu, bet arī par maksimālu rūpību un pastiprinātu uzmanību, veicot darbības ar skaitļiem.
  Lasīt vairāk
 • 07/06/2011
  Pareiza dokumentu noformēšana – veiksmīga grāmatvedības darba pamats
  Grāmatvedība ir nepieciešama katram uzņēmumam, gan tādam, kurš jau guvis ievērojamus sasniegumus, gan arī iesācējiem. Biznesa vadītājam ir izvēles iespēja – nolīgt pastāvīgu grāmatvedības darbinieku, vērsties pēc grāmatvedības pakalpojumiem pie darbu apvienojoša grāmatveža vai vērsties pie kompānijas, kura sniedz grāmatvedības pakalpojumus.
  Lasīt vairāk
 • 23/05/2011
  Vai ir vērts uzticēt savas grāmatvedības vadību jauniesācējam vai vērsties pie profesionāļiem?
  Viena kvartāla laikā neliela uzņēmuma grāmatvedis izdara vairāk kā 200 grāmatvedības ierakstus un veic vairāk kā 90 saimniecisko operāciju. Viena kvartāla laikā vien grāmatvedis 3 reizes aprēķina darbinieku algu.
  Lasīt vairāk
 • 29/04/2011
  Nodokļu optimizācija
  Katra gada beigās, sastādot nākamā gada budžetu, uzņēmējiem aktualizējas jautājums – kā uztaisīt nodokļu optimizāciju? Kā paturēt savā makā vairāk naudas, mazāk samaksājot nodokļos?
  Lasīt vairāk
 • 06/04/2011
  Kāda tā ir – mūsdienu grāmatvedība?
  Grāmatvedība – viena no vispieprasītākajām un sarežģītākajām zinātnēm mūsdienu sabiedrībā. Pašlaik jebkuras valsts ekonomikā neviens uzņēmums neiztiek bez grāmatveža.
  Lasīt vairāk
 • 18/03/2011
  Uzņēmuma finanšu analīze
  Firmas kompleksā analīze, tās ir darbības, saistītas ar firmas finanšu rādītāju un uzņēmuma nodokļu maksāšanas sistēmas novērtēšanu. Firmas kompleksās analīzes rezultātā var noskaidroties kļūdas grāmatvedības pārskatos nu nodokļu atskaitījumu sistēmā.
  Lasīt vairāk
 • 18/03/2011
  Audits un gada bilance
  Organizācijām ir jāveic grāmatvedības pārskatu nodošanas process, kas ļauj izvērtēt uzņēmuma darbības rezultātus par katru kvartālu, gadu vai citu pārskata periodu. Pat ja tikko dibināta kompānija, atrazdamās biznesa organizēšanas stadijā, neveic finanšu darbības, tad tai tāpat ir jāiesniedz nulles atskaite.
  Lasīt vairāk
 • 18/03/2011
  Nodokļu konsultācijas: profesionālisma pieprasījums
  Mūsdienās pieprasījums pēc profesionālām nodokļu konsultācijām ir diezgan augsts. Daudzējādā ziņā tas ir skaidrojams ar normatīvi-tiesisko aktu, dažādu regulu un likumdošanas punktu grozījumiem saistībā ar nodokļu aplikšanu.
  Lasīt vairāk
 • 18/03/2011
  Grāmatvedības pakalpojumi
  Mūsdienās uzņēmumi aizvien biežāk vēršas pēc grāmatvedības autsorsinga pakalpojumiem. Tas ir ērti, izdevīgi un efektīvi. Pie tam grāmatvedības pakalpojumi tiek sniegti tādā pašā līmenī, un pat kvalitatīvāk, salīdzinot ar štata grāmatveža darbu, un pie tam izdevumi ir minimāli.
  Lasīt vairāk
 • 14/03/2011
  Nodokļu audits
  Grāmatvedības audita pakalpojumi šodien ir ļoti pieprasīti, jo palīdz risināt daudzus sarežģītus uzdevumus, saistītus ar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti.
  Lasīt vairāk
 • 04/03/2011
  Grāmatvedības uzskaites autsorsinga priekšrocības
  Izvēloties grāmatvedības uzskaites organizēšanas ceļu, nozīmīgs arguments ir ekonomiskā komponente. Salīdzinot izdevumu lielumus, kas nepieciešami štatu grāmatvedības organizēšanā, tiek noskaidroti posteņi, kuriem izdevumi nav vajadzīgi, grāmatvedības uzskaitei izmantojot autsorsingu.
  Lasīt vairāk
 • 04/03/2011
  Grāmatvedības autsorsings
  Attālinātos grāmatvedības pakalpojumus aizvien plašāk izmanto gan mazā, gan vidējā, gan arī lielā biznesa pārstāvji. Neraugoties uz to, skaidra priekšstata par to, kas ir grāmatvedības autsorsings, kas sniedz pasūtītājiem šādus pakalpojumus, ar ko tie ir ērti un izdevīgi - nav visiem uzņēmumu vadītājiem.
  Lasīt vairāk