Par uzņēmumu

SIA „MG Alliance” kompānijas direktore un dibinātāja Marina Gataraņaka 1996. gadā ir absolvējusi Latvijas Universitāti specialitātē „Grāmatvedības uzskaite un saimnieciskās darbības analīze”

Laika posmā no 1992. līdz 1997. gadam viņa strādāja par Latvijas Zvērinātu revidentu, vienlaicīgi pildot galvenā grāmatveža un finanšu direktora amatu pienākumus.

Ir šādi sertifikāti:

  • University of Latvia & Moore Stephens certificate, Audit and Accountancy – 1996. gads, 
  • Intermediate level certificate, Internationals Association of Book-Keepers – 2003. gads,
  • Level 3 Diploma in Accounting and Advanced Book-keeping, Internationals Association of Book-Keepers – 2003. gads,
  • Level 4 Diploma in Accounting to International Standards, IAB – 2013. gads.

SIA «MG Alliance» kompānija ir dibināta 2007. februārī, un vairāk kā 10 gadu garumā sniedz augsti kvalificētu, finanšu un tiesību jomas, speciālistu pakalpojumus.


Savas darbības pirmajā gadā kompānija strādāja ar četriem klientiem, šobrīd SIA „MG Alliance” ir biznesa partneris vairāk par 40 Latvijas un starptautiskajām kompānijām.


SIA „MG Alliance” brīvi veic pārrunas un sniedz juridiskos pakalpojumus latviešu, angļu un krievu valodā, sagatavo un iesniedz finanšu dokumentus, ietverot visu veidu pārskatus, saskaņā ar ES starptautiskajiem finanšu standartiem.


SIA „MG Alliance” direktorei Marinai Gataraņakai ir unikāla, vairāk kā 25 gadu pieredze strādājot grāmatvedības uzskaites, analīzes un audita jomā.


Viņas personības galvenās kvalitātes, kā nevainojamas zināšanas finanšu jomā, atbildīgums, komunikabilitāte, līdzsvarotība, izlēmīgums, radošums, optimisms un stratēģiskā domāšana ne reizi vien mūsu klientiem ir palīdzējušas mūsu klientiem vissarežģītākajās un viskomplicētākajās situācijās. SIA „MG Alliance” direktores pašrocīgi sameklētie un atlasītie darbinieki nepārtraukti rūpējas par savas kvalifikācijas pilnveidošanu, un tie ir lietas kursā par aktuālajiem notikumiem finanšu un tiesību jomā, gan ES valstīs, gan arī citās pasaules valstīs, kuru pārstāvji ir mūsu klienti.


SIA „MG Alliance” augsti kvalificēti speciālisti uzņemsies Jūsu kompānijas visu organizatorisko jautājumu risināšanu, kā arī iestāsies Jūsu interešu aizstāvībai nodokļu strīdu vai pārbaužu veikšanas gadījumā.


Mūsu kredo – elastīga pieeja Jūsu problēmu risināšanai. Mūsu bagātīgā pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā palīdzēs rast izeju visdažādākajās problēmsituācijās.

2017. gada februārī

MUMS 10 GADU
JUBILEJA

 10 gadu jubilejs

 2017. gada februārī

10 gadu jubilejs Centrāla statistiska pārvalde LURSOFT